Політика конфіденційності

24 декабря в 22:52
Terms of use

1. Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності

2. Правила користування сервісом

 

 

Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, розуміючи важливість охорони та захисту інформації про фізичну особу, поважаючи право кожного збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, прагнучи збирати лише необхідний обсяг персональних даних, враховуючи обмеження встановлені законодавством для обробки персональних даних, усвідомлюючи безумовні обов’язки щодо збереження та недопущення несанкціонованого доступу до персональних даних особи, повідомляє про дане Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності, яке застосовується щодо Користувача Сайту та діяльності СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА.

 

І. Визначення понять

 

Положення — це Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності, що застосовується до Користувача.

«Сайт» — сукупність програмних засобів та інтерфейсів, що розміщені в мережі Інтернет за адресою — https://olgademchuk.com/, включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

«Персональні дані» — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

«Браузер» — програмне забезпечення, що призначене для перегляду сторінок в мережі Інтернет та взаємодії з ними.

«Суб’єкт персональних даних» — фізична особа, персональні дані якої обробляються.

«Користувач» — Суб’єкт персональних даних, який ознайомившись з даним Положенням, надав згоду на обробку своїх персональних даних.

«Третя особа» — будь-яка особа за вийнятком Суб’єкта персональних даних, Користувача, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

«Володілець персональних даних» — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.

«Розпорядник персональних даних» — фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

«Згода Суб’єкта персональних даних» — добровільне волевиявлення фізичної особи, що надається під час реєстрації на Сайті, шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних у обсязі та з метою, визначеними даним Положенням.

«Обробка персональних даних» — дії СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА щодо накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

«Збирання персональних даних» — отримання СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та закріплення на носіях, передбачених п. 4 V Розділу Положення, персональних даних Користувача після його реєстрації на Сайті.

«Cookies (куки)» — це записи даних, які надсилаються з веб-сервера до браузера Користувача, cуб’єкта персональних данних та зберігаються там для подальшого пошуку.

 

ІІ. Права суб’єктів персональних даних

 

1. Суб’єкт персональних даних має право:

а) знати про:

— джерела збирання;

— місцезнаходження своїх персональних даних;

— мету їх обробки;

— місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних;

б) на доступ до своїх персональних даних;

в) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю та розпоряднику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

г) використовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

ґ) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

д) звертатися із скаргами щодо обробки своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або з позовами до суду;

е) відкликати згоду на обробку персональних даних;

є) надсилати письмовий запит про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати інформацію про зміст таких даних;

ж) інші права передбачені законодавством України.

 

ІІІ. Надання згоди

 

1. Реєструючись на Сайті, Суб’єкт персональних даних погоджується з цим Положенням та надає згоду на обробку своїх персональних даних СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА.

2. До персональних даних, які збираються, обробляються СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та які Користувач добровільно надає, реєструючись на Сайті, належить наступна інформація:

— ім’я та прізвище;

— дата народження;

— телефонний номер;

— адреса електронної пошти;

— країна і місто проживання;

— аватар, що містить фотографію чи зображення Користувача;

— пароль від особистого профілю;

— інші дані, які Користувач добровільно надає.

3. Користувач надає згоду на взаємодію СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА з Користувачем, у тому числі на дії СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА щодо відправки анонсів подій, спеціальних пропозицій, новин про заходи, реклами та іншої інформації щодо діяльності СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та взаємодії СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА з Користувачем за допомогою засобів електронного листування, мережі Інтернет, засобів зв’язку.

4. Користувач надає згоду на використання СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА його зображення на фото-, відеоматеріалах, створених СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, або іншою особою за завданням СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, зібрань та інших заходів, що проводяться СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА за участі Користувача.

5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана у порядку передбаченому п. 2 VII Розділу Положення.

 

ІV. Права СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА щодо персональних даних користувачів

 

1. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право:

а) збирати отримані від Користувача персональні дані та обробляти їх відповідно до мети та обсягу визначеного Положением;

б) накопичувати та систематизувати персональні дані;

в) за наявності однозначної згоди Користувача, передавати персональну інформацію третім особам. У такому разі Користувач додатково повідомляється про мету та строк обробки;

г) надавати доступ до персональних даних без згоди Користувача, у випадках передбачених законодавством України та на вимогу органів державної влади;

ґ) за результатами розгляду звернень Користувача вносити зміни в персональні дані чи видаляти їх;

д) вносити зміни в це Положення;

е) інші права передбачені законодавством України.

2. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право здійснювати взаємодію з Користувачем, у тому числі шляхом відправки анонсів подій, спеціальних пропозицій, новин про заходи, реклами та іншої інформації щодо діяльності СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та взаємодії СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА з Користувачем за допомогою засобів електронного листування, мережі Інтернет, засобів зв’язку.

3. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право самостійно або із залученням третіх осіб створювати фото-, відеоматеріали з використанням зображення Користувача під час курсів, зібрань та інших заходів, що проводяться СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА за участі Користувача.

 

V. Обробка персональних даних

 

1. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не збирає та не опрацьовує персональні дані Суб’єкта персональних даних під час використання інтерфейсу Сайту та до моменту реєстрації.

2. Володільцем та розпорядником персональних даних є «СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА» (реєстраційний номер — 2672325402), зареєстрована відповідно до законодавства України, що знаходиться за адресою: 02232, м. Київ, вул. Данькевича, будинок 17, квартира 267.

3. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА збирає персональні дані шляхом заповнення Суб’єктом персональних даних відповідних полей при реєстрації на Сайті та їх автоматичного збереження на сервері.

4. Усі персональні дані обробляються за допомогою автоматизованої інформаційної системи та зберігаються у електронному вигляді на Сайті, в CRM-системі СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та на комп’ютерах у вигляді файлів Exсel з розширенням .xls чи.xlsx, доступ до яких мають лише уповноважені СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА особи.

5. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не несе відповідальності за достовірність наданої Користувачем інформації на Сайті.

 

VІ. Мета збору та строк використання персональних даних

 

1. Персональні дані Користувача збираються, зберігаються та використовуються лише для:

— реєстрації та створення облікового запису слухача курсів на Сайті;

— відправки анонсів подій, спеціальних пропозицій, новин про заходи, реклами та іншої інформації щодо діяльності СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та взаємодії СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА з Користувачем за допомогою засобів електронного листування, мережі Інтернет, засобів зв’язку.

2. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА використовує персональні дані Користувача лише у власній внутрішній діяльності та ні в якому разі не передає їх і не надає доступу до них третім особам.

3. У разі зміни мети обробки персональних даних на несумісну з попередньою, Користувач буде повідомлений про це шляхом розміщення на Сайті відповідної інформації та направлення повідомлення про відповідні зміни засобами електронного листування. Подальше використання персональних даних Користувача для нової мети не може бути здійснено без однозначної згоди Користувача на це.

4. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА зобов’язується обробляти персональні дані Користувача лише протягом строку не більшого, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, що не може перевищувати п’яти років з моменту надання Користувачем згоди. По закінченню цього строку інформація про Користувача, у тому числі персональні дані, буде видалена.

 

VІІ. Порядок зміни та видалення персональних даних

 

1. За необхідності будь-який зареєстрований Користувач може в особистому кабінеті на Сайті, або шляхом звернення (направлення листа) засобами електронного листування на адресу: olga.demchuk.aol@gmail.com вносити зміни в інформацію про Користувача, у тому числі у персональні дані.

2. У разі виникнення необхідності у відкликанні згоди на обробку персональних даних та їх видаленні, отриманні інформації щодо обсягу даних, що оброблються, Користувач може звернутися (направити лист) із відповідною вимогою засобами електронного листування на адресу: olga.demchuk.aol@gmail.com. У разі надходження повідомлення про вікликання згоди та знищення персональних даних, СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА зобов’язується знищити такі дані протягом 30 днів з моменту ідентифікації Користувача.

3. У разі необхідності ідентифікації Користувача для підтвердження його волевиявлення щодо дій передбачених п.п. 1, 2 цього Розділу, уповноважена особа СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право зв’язатися по телефону чи засобами електронного листування для такої ідентифікації.

 

VІІІ. Операційні заходи забезпечення захисту персональних даних

 

1. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА розуміє важливість охорони персональних даних, а тому вчиняє організаційні заходи, що полягають у адміністративних, інформаційних, та інших діях.

2. Лише конкретно визначеному колу працівників надається доступ до персональних даних Користувача; перед наданням допуску до такої інформації працівники беруть на себе зобов’язання щодо нерозголошення таких даних. Кожен з працівників отримує доступ до такого обсягу персональних даних, який охоплюється його трудовим обов’язком та завданням.

3. Працівники проходять інструктажі та відповідне навчання, що стосується заходів спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до персональних даних третіми особами. Будь-які операції з персональними даними здійснюються згідно цього Положення, попередньо затверджуються у керівника та не можуть здійснюватися без згоди останнього.

 

IX. Використання куки

 

1. Для покращення якості взаємодії з Користувачем, для здійснення статистики та для використання основних функцій Сайту СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА використовує куки.

2. Ніякі персональні дані в файлах куки не зберігаються та не опрацьовуються СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА. Користувач может запобігти використанню файлів куки шляхом заборони зберігати куки у браузері.

 

X. Вирішення спорів

 

1. Будь-які спори, що можуть виникнути між Користувачем та СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА вирішуються відповідно до законодавства України.

2. Користувач має право звернутися до СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА для мирного вирішення спору з відповідною заявою засобами електронного листування на адресу olga.demchuk.aol@gmail.com.