Правила користування сервісом

24 декабря в 23:03
Terms of use

Правила користування сервісом

 

Останнє оновлення: 04/09/2019

 

Будь ласка, уважно прочитайте ці Правила користування сервісом (надалі – « Правила»). Будь-яке використання Сайту, зокрема заповнення різних форм, подання заявок, а також користування Послугами означає повне, безумовне та беззастережне погодження (акцепт) з умовами (1) цих Правил та (2) Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності без будь-яких винятків та/або обмежень.

 

Якщо ви не згодні з умовами цих Правил, не користуйтеся Сайтом та Послугами.

 

Заголовки, що містяться у цих правилах, призначені лише для довідкових цілей.

 

Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цих Правил для цілей ведення власних записів.

 

1. Визначення понять

 

«Cайт» – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – https://olgademchuk.com/, включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

«Користувач» – фізична особа, що користується Сайтом та отримує доступ до Послуг.

«Аккаунт» – особистий обліковий запис Користувача на Сайті, доступ до якого здійснюється за допомогою спеціальних ідентифікаторів.

«Послуги» – надання Користувачу доступу до функціональних можливостей Сайту на умовах, що визначені цими Правилами.

«Контент» – вебінари, фонограми, відео, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та/або Партнером та доступні на Заході або внесені до Курсу для використання Користувачем.

«Партнер» – особа, що розробляє Контент та/або надає інформаційні, освітні, консультаційні та інші супутні послуги СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та/або Користувачам.

«Захід» – культурно-розважальний, освітній, навчальний захід, в тому числі лекція, презентація, воркшоп, семінар, практичне заняття, а також інша онлайн чи офлайн подія, організована СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та/або Партнером(-ами), інформація про яку розміщена на Сайті.

«Курс» – цілісний виклад однієї або декількох тем за допомогою Контенту, що сформований СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та/або Партнером(-ами).

«Запрошення» – інформація в електронній формі, що підтверджує право Користувача на відвідування Заходу чи доступ до Курсу, та містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення Заходу та/або інформацію, що необхідна для доступу до Курсу, розмір Реєстраційного внеску (якщо застосовується), і може містити додаткову інформацію правового або технічного характеру.

«Реєстраційний внесок» – сума коштів, що сплачується Користувачем за участь у Заході з обмеженим доступом та/або доступ до Курсу з обмеженим доступом.

Поняття, що прямо не визначені у розділі 1 цих Правил, повинні тлумачитися відповідно до тексту цих Правил.

 

2. З чим ви погоджуєтесь

 

2.1. Сторони

 

Ці Правила регулюють відносини між Користувачами та «СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА» (надалі – « СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА») щодо доступу та користування Послугами.

 

2.2. Зміни до Правил

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА може час від часу в односторонньому порядку змінювати положення цих Правил, за умови, що такі зміни не будуть викликати для Користувача додаткових зобов'язань стосовно дій, які Користувач зробив до їх вступу у силу.

 

Користуючись Послугами після внесення змін до цих Правил, Користувач погоджується з такими змінами. Якщо СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА вносить суттєві зміни до цих Правил, СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА докладе розумних зусиль, щоб проінформувати Користувача про такі зміни, але Користувач зобов'язаний час від часу переглядати ці Правила для з'ясування того, чи не було внесено змін.

 

2.3. Доступність

 

Для доступу до Послуг Користувач повинен досягти 18 років або іншого повнолітнього віку у його юрисдикції.

 

Користувач визнає і гарантує, що має всі належні права на виконання умов цих Правил.

 

Користувач на запит СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА зобов'язаний надати додаткові документи чи інформацію, що необхідні для підтвердження відповідності Користувача умовам цих Правил.

 

3. Послуги

 

3.1. Предмет Правил

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА надає Користувачу доступ до таких функціональних можливостей Сайту:

 

Для Користувачів, які не мають зареєстрованого Аккаунту:

 

ознайомлення із загальнодоступною інформацією на Сайті, в тому числі інформацією про заплановані Заходи та Курси;

оформлення Запрошення на участь у Заході та/або на доступ до Курсу.

Для Користувачів, які мають зареєстрований Аккаунт, без внесення Реєстраційного внеску, додатково:

 

доступ до Заходів та Курсів з режимом вільного доступу.

Для Користувачів, які мають зареєстрований Аккаунт та внесли Реєстраційний внесок, додатково:

 

доступ до Заходів та Курсів з режимом обмеженого доступу.

Найменування і перелік функціональних можливостей Сайту можуть час від часу змінюватися СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА без попереднього повідомлення. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) роботу будь-яких окремих функціональних можливостей Сайту без попереднього повідомлення Користувача.

 

3.2. Комунікація

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА може додатково впровадити функціонал, що забезпечує комунікацію між Користувачами. У такому разі Користувачу буде надана можливість відправляти та отримувати текстові повідомлення, завантажувати та прикріпляти файли до текстових повідомлень.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не несе відповідальності за збереження та захист інформації (включаючи прикріплені файли), що передається через текстові повідомлення.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА залишає за собою право модерації комунікації між Користувачами, шляхом, зокрема, але не обмежуючись, перевірки відповідності інформації (включаючи прикріплені файли) положенням цих Правил та законодавства України.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не зобов'язане зберігати інформацію (включаючи прикріплені файли), що передається через текстові повідомлення, та має право видалити її на власний розсуд з відповідним повідомленням Користувача чи без такого повідомлення.

 

4. Аккаунт

 

4.1. Реєстрація Аккаунту

 

Для можливості користуватися окремими Послугами Користувач повинен зареєструвати Аккаунт. Реєстрація Аккаунту є безкоштовною та добровільною.

 

4.2. Надання точної інформації

 

Реєстрація Аккаунту вимагає надання особистої інформації. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми та вимагати від Користувача введення додаткової інформації.

 

Реєструючи Аккаунт, а також у процесі користуванням Послугами Користувач зобов'язаний надавати лише достовірну, точну, актуальну й повну інформацію про себе. Користувач зобов'язаний підтримувати актуальність та точність даних у своєму Аккаунті.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА зберігає право вимагати від Користувача надання підтвердження даних, якщо це необхідно для користування Послугами. Користувач погоджується з тим, що йому може бути відмовлено у доступі або користуванні Послугами, а його Аккаунт може бути заблокований або видалений, якщо Користувач відмовиться надати свої ідентифікаційні дані або якщо в СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА є обґрунтовані підстави вважати, що надана інформація є неповною чи недостовірною.

 

4.3. Обробка персональних даних

 

Особливості обробки персональних даних Користувача регулюються Положенням про захист персональних даних та політику конфіденційності СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, що розміщена за посиланням: ???????

4.4. Безпека Аккаунту

 

Користувач самостійно несе відповідальність за збереження ідентифікаторів, необхідних для входу до Аккаунту. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, здійснені у його Аккаунті, та погоджується дотримуватися розумних заходів безпеки та контролю, щоб обмежити доступ сторонніх осіб до свого Аккаунту.

 

Користувач зобов'язаний негайно повідомити СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА про будь-які випадки несанкціонованого доступу (підозри доступу) до свого Аккаунту. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не несе жодної відповідальності за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, що можуть виникнути через порушення Користувачем положень цього пункту Правил.

 

4.5. Закриття Аккаунту

 

Користувач може подати запит на закриття свого Аккаунту у будь-який час, надіславши листа на електронну адресу: olga.demchuk.aol@gmail.com або скориставшись формою зворотного зв'язку, що доступна на Сайті.

 

Користувач несе відповідальність за всіма зобов'язаннями, що виникли у період активності Аккаунту, навіть після закриття Аккаунту.

 

4.6. Блокування та видалення Аккаунту

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право заблокувати або видалити Аккаунт Користувача, а також обмежити Користувачу доступ до Послуг з використанням Аккаунту, і видалити будь-який Матеріал, розміщений Користувачем на Сайті, без зазначення причин, у тому числі у разі порушення Користувачем умов цих Правил або положень законодавства.

 

4.7. Неактивний Аккаунт

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право видалити Аккаунт, якщо Аккаунт Користувача неактивний протягом трьох місяців. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА зберігає інформацію про Користувача відповідно до чинного законодавства, Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності.

 

5. Реєстраційний внесок. Запрошення

 

5.1. Оголошення про Захід

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА розміщує на Сайті оголошення, що містять інформацію про Заходи та Курси, їх тип (з вільним чи обмеженим доступом), тематику, дату, час, місце проведення, розмір Реєстраційного внеску (якщо вимагається).

 

5.2. Оформлення Запрошення

 

Оформлення Запрошення на участь у Заході або доступ до Курсу здійснюється з використанням Сайту. Для оформлення Запрошення Користувач обирає Захід, який бажає відвідати, чи Курс, до якого хоче отримати доступ, заповнює відповідну форму та сплачує Реєстраційний внесок (якщо вимагається).

 

5.3. Реєстраційний внесок

 

Користувач погоджується, що для участі у Заході та/або доступу до Курсу з нього може вимагатися внесення Реєстраційного внеску. Розмір Реєстраційного внеску визначається на Сайті.

 

5.4. Способи оплати

 

Користувач може використовувати будь-який з доступних на Сайті способів оплати для здійснення трансакцій зі сплати Реєстраційного внеску.

 

5.5. Сплата зборів

 

Користувач самостійно несе відповідальність за правильність платежів, які він здійснює. Користувач відповідальний за сплату будь-яких зборів чи інших сум, що можуть стягуватися платіжною системою, банком чи третіми сторонами.

 

5.6. Передача Запрошення

 

Передача Запрошення Користувачеві здійснюється шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Користувача та/або в Аккаунті.

 

5.7. Повернення Реєстраційного внеску

 

У разі оформлення Запрошення на участь в Заході, Користувач має право подати запит на повернення Реєстраційного внеску не пізніше, ніж за 72 години до запланованого Заходу.

 

У разі оформлення Запрошення на доступ до Курсу, Користувач має право подати запит на повернення Реєстраційного внеску не пізніше, ніж за 14 календарних днів з моменту сплати Реєстраційного внеску за умови, що Користувач переглянув не більше трьох одиниць Контенту (зокрема, відеозаписів чи аудіозаписів) з такого Курсу.

 

Користувач погоджується, що виявлення неточностей та помилок у Контенті не є підставою для повернення Реєстраційного внеску або зменшення його вартості.

 

6. Умови користування Сайтом та Послугами

 

6.1. Некомерційне використання

 

Послуги доступні виключно для некомерційного використання в особистих цілях. Організації, компанії, підприємства не мають права користуватися Послугами для будь-яких цілей, якщо інше не передбачено письмовим договором між СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та такими організаціями, компаніями, підприємствами.

 

6.2. Матеріал Користувача

 

Користувач розуміє та погоджується з тим, що СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право на власний розсуд зберігати, тимчасово забороняти та видаляти будь-які повідомлення, зображення, коментарі, відгуки, іншу інформацію та файли, що опубліковані чи іншим чином завантажені Користувачем на Сайт (надалі спільно іменовані « Матеріал Користувача»), що, на погляд СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, порушують ці Правила, можуть бути незаконними або можуть порушувати права, завдавати шкоди чи створювати загрозу безпеці інших Користувачів чи третіх осіб.

 

Користувач несе особисту відповідальність за Матеріал Користувача.

 

Публікуючи чи іншим чином завантажуючи Матеріал Користувача на Сайт, Користувач автоматично підтверджує та гарантує, що має право надавати, та водночас надає СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА безвідкличну, безстрокову, невиключну, повністю оплачену та таку, що діє у всьому світі, ліцензію на використання, копіювання, виконання, відображення і поширення Матеріалу Користувача з правом надання субліцензій на все вищенаведене.

 

Користувач передає СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА всі майнові права інтелектуальної власності на весь Матеріал Користувача, що опублікований або іншим чином завантажений на Сайт, включаючи, але не обмежуючись правом на використання об'єкту інтелектуальної власності, правом на дозвіл або заборону використання об'єкту інтелектуальної власності іншими особами, зокрема права поширювати, ліцензувати, субліцензувати, рекламувати, демонструвати або іншим чином використовувати всі майнові права на Матеріал Користувача у всьому світі, на будь-яких мовах, у будь-яких медіа-форматах та будь-якими засобами без будь-яких додаткових зобов'язань щодо Користувача чи обов'язку виплати Користувачу винагороди.

 

6.3. Контент

 

Контент має виключно інформаційний та ознайомчий характер. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не надає жодних гарантій стосовно його повноти, своєчасності чи точності. Контент може бути змінений без попереднього повідомлення.

 

Послуги можуть час від часу бути недоступними, затримуватися, обмежуватися чи надаватися повільніше, зокрема у зв'язку з:

 

відмовою серверів, мереж, обладнання (включаючи власний пристрій Користувача), телекомунікаційних ліній та з'єднань, іншого електронного чи механічного обладнання;

збій програмного забезпечення, включаючи помилки, віруси, проблеми з конфігурацією, несумісність систем, додаткового програмного забезпечення (утиліт) або додатків;

перезавантаженням системних потужностей;

шкодою, що викликана в результаті поганої погоди, землетрусами, війнами, повстаннями, громадськими заворушеннями, аваріями, пожаром, повінню, вибухами, механічною поломкою чи стихійними лихами;

перериванням (частковим або повним) електроживлення, іншого сервісного обслуговування;

страйком або іншою зупинкою праці (частковою або повною);

державними чи нормативними обмеженнями, рішеннями суду або іншим зовнішнім втручанням; або

іншою причиною (як пов'язаною, так і не пов'язаною з будь-якою із вищенаведених), що не залежить від СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА.

6.4. Посилання на інші веб-сайти чи мобільні додатки

 

Рекламні матеріали, посилання на інші веб-сайти чи мобільні додатки, що можуть міститися на Сайті, надаються виключно як вказівки на інформацію, що може бути корисною Користувачеві, і СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не контролює зміст таких рекламних матеріалів, веб-сайтів чи мобільних додатків.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не надає жодних гарантій щодо змісту таких рекламних матеріалів, веб-сайтів та мобільних додатків, включаючи точність, повноту, надійність, а також не гарантує, що до таких рекламодавців, веб-сайтів та мобільних додатків або їх контенту не пред'явлено жодних претензій щодо прав інтелектуальної власності, чи вони не містять інших порушень прав третіх осіб, чи також, що такі рекламні матеріали, веб-сайти, мобільні додатки або їх контент не містять вірусів чи іншого шкідливого зараження.

 

Якщо Користувач переходить за посиланням на рекламні матеріали, веб-сайт або мобільний додаток, який не контролюється СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, Користувач робить це на власний страх та ризик.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не несе жодної відповідальності за думки, ідеї, продукти, інформацію чи послуги, що пропонуються рекламодавцем, на сайтах чи у мобільних додатках, які не належать СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА.

 

7. Заборонена активність

 

7.1. Заборонені способи використання

 

Користуючись Послугами, Користувач погоджується, що:

 

Користувач не буде вчиняти дій з використанням Послуг, які порушують законодавство, що застосовується, ці Правила або будь-який інший договір чи політику, що регулює відносини між СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та Користувачем;

Користувач не буде надавати неправдиву, неточну інформацію чи інформацію, що вводить в оману;

Користувач не буде надавати інформацію, що належить іншій особі, або використовувати Аккаунт, що належить іншій особі як від свого імені, так і від імені третьої особи;

Користувач не буде розміщувати Матеріал Користувача, який:

- є явно образливим для інтернет-спільноти, наприклад, який пропагує расизм, жорстокість, ненависть чи заподіяння фізичної шкоди будь-якого виду будь-якій групі осіб чи окремим особам;

- принижує гідність або виправдовує приниження гідності будь-якої особи;

- включає спам, вірусні листи, небажані масові розсилки;

- поширює наклепницьку, неправдиву інформацію, що вводить в оману або пропагує незаконну діяльність чи поведінку, що є образливою, загрозливою, непристойною, ганебною, якщо Користувачу заздалегідь відомо про характер такої інформації;

- пропагує незаконне або несанкціоноване копіювання чужих творів, захищених авторським правом, наприклад, розміщення піратських файлів або посилань на них;

- містить посилання на сторінки з обмеженим доступом або доступом виключно за паролем, або приховані сторінки чи зображення;

- публічно демонструє неприйнятний Матеріал Користувача чи інші матеріали (включаючи, наприклад, оголеність, зоофілію, порнографію, сцени насилля чи злочинної діяльності);

- включає матеріали, що мають на меті експлуатацію осіб віком до 18 років або до досягнення іншого повнолітнього віку у юрисдикції Користувача або запитують особисту інформацію від таких осіб;

- надає інструкції щодо вчинення незаконних дій, зокрема виготовлення або купівлі незаконної зброї, порушення конфіденційності, створення або завантаження комп'ютерних вірусів тощо;

- створений терористичними групами чи такий, що підтримується ними, або є Матеріалом Користувача, який пропагує терористичні акти, включаючи вербування;

- запитує паролі або іншу особисту інформацію від Користувачів для використання у комерційних чи незаконних цілях;

- залучає інших Користувачів до комерційної діяльності (наприклад, конкурси, лотереї, бартер чи реклама);

Користувач не буде додавати до свого Аккаунту номери телефонів, адреси, імена, URL-адреси чи адреси електронної пошти третіх осіб;

Користувач не буде надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам;

Користувач не буде використовувати будь-який прилад, програмне забезпечення, алгоритм, файл, інший інструмент або технологію, включаючи, зокрема віруси, програми сповільненої дії чи програми-імітатори (боти), що призначені для заподіяння шкоди чи втручання у Послуги або Сайт;

Користувач не буде збирати дані з Сайту ні авторизованими, ні неавторизованими способами з використанням автоматичних засобів (ботів, обхідних програм, скраперів чи аналогічних засобів), а також шляхом створення підроблених Аккаунтів, анонімних проксі-серверів, аналогічних засобів чи шляхом обходу технічних засобів для запобігання незаконній діяльності на Сайті. Користувач не може збирати дані з Сайту будь-яким іншим способом, включаючи збір даних вручну;

Користувач не може здійснювати несанкціоноване використання Сайту, включаючи, зокрема, несанкціонований доступ до систем СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА чи інше неправомірне використання будь-якої інформації, що розміщена на Сайті; а також

Користувач не буде здійснювати жодних заходів, що викликають необґрунтоване чи непропорційно велике навантаження на технічну інфраструктуру СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, включаючи, зокрема, атаки типу «відмова в обслуговуванні», «спам» чи інші аналогічні небажані навантажувальні техніки.

7.2. Санкції

 

Незаконне або несанкціоноване використання Послуг або інше порушення умов цих Правил будуть розслідувані та до Користувача можуть бути застосовані належні юридичні заходи, включаючи, зокрема, цивільне, кримінальне чи інше судове провадження.

 

8. Зворотній зв'язок

 

Користувач може підтримувати зв'язок з СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, у тому числі звернутись зі скаргою на дії інших Користувачів за допомогою засобів зв'язку, доступних на Сайті, зокрема за вказаною адресою електронної пошти, телефоном, через форму зворотного зв'язку.

 

Реєструючи Аккаунт на Сайті, Користувач надає згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних повідомлень про Заходи, Курси, інші події, зміни, оновлення Сайту тощо на адресу електронної пошти та в Аккаунті. Якщо Користувач бажає відмовитися від отримання такої інформації, Користувач може звернутися до СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА через засоби комунікації зазначені вище.

 

9. Інтелектуальна власність

 

Контент та будь-які інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті чи пов'язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об'єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об'єктами інтелектуальної власності СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та/або їх законних правовласників, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

 

Будь-яке використання Сайту, його частини, Контенту, інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті або пов'язані з Послугами, без попереднього письмового дозволу СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та/або їх законного правовласника є незаконним і може стати підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

 

Користування Послугами не надає Користувачу прав інтелектуальної власності на Контент, документи чи інші матеріали, до яких Користувач може отримати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА чи їх законних правовласників від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА та законні правовласники залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами.

 

У разі наявності попереднього письмового дозволу СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, копіювання та розміщення на інших ресурсах Контенту та будь-якої інформації з Сайту повинне супроводжуватися посиланням на джерело за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, знаків для товарів і послуг, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта в незмінному вигляді та не може містити образливої інформації або інформації, що може ввести в оману третіх осіб.

 

Доступ до Контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Користувача, без права поширювати Контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цими Правилами, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

 

10. Вирішення спорів

 

10.1. Спори

 

Якщо між сторонами виникає спір, мета СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА – надати Користувачам нейтральний та економічно ефективний засіб швидкого вирішення спору.

 

У разі виникнення спору СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА рекомендує Користувачам спочатку зв'язатися з СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА за наступною адресою електронної пошти olga.demchuk.aol@gmail.com або за формою зворотного зв'язку, що доступна на Сайті, щоб спробувати вирішити проблему напряму з СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА.

 

10.2. Порядок вирішення спорів

 

Будь-який спір чи претензія, що пов'язані з доступом Користувача до Сайту, користуванням Послугами чи іншим чином пов'язані з цими Правилами, і які не можуть бути вирішені напряму між сторонами, повинні бути розглянуті відповідним судом України.

 

11. Відповідальність

 

11.1. Способи захисту

 

Якщо в результаті порушення Користувачем будь-яких положень цих правил, СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА зазнає збитків, то СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право вимагати від Користувача повного виконання зобов'язань за цими Правилами, повної компенсації збитків, включаючи відшкодування всіх витрат СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, а також зберігає право використовувати будь-які доступні способи правового захисту для відновлення становища, яке існувало до порушення прав СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА.

 

11.2. Відмова від гарантій

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА надає Послуги за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не приймає жодних зобов'язань та не надає жодних гарантій стосовно:

 

змісту, повноти, надійності чи доступності Послуг;

точності, надійності та якості Контенту.

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не несе жодної відповідальності та не надає гарантій будь-якого роду стосовно Послуг та Контенту, включаючи будь-які гарантії стосовно комерційної чи іншої придатності Послуг чи Контенту для цілей Користувача.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не несе відповідальності за будь-які проблеми на Сайті, включаючи, але не обмежуючись системними помилками або іншими переривання, що можуть впливати на отримання, обробку, прийняття, завершення платіжних операцій чи користування Послугами.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності та правоздатності Користувачів, однак не може гарантувати, що всі Користувачі досягли мінімально допустимого віку, а також не несе відповідальності за будь-який Матеріал Користувача чи інше користування Послугами особами, які не досягли 18 років або іншого повнолітнього віку у їхній юрисдикції, внаслідок порушення умов цих Правил.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА залишає за собою право призупинити доступ до Сайту чи надання Послуг у будь-який час для здійснення оперативних, регуляторних, юридичних чи інших дій.

 

11.3. Обмеження відповідальності

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не несе відповідальності за користування Користувачем будь-якими Послугами. За жодних обставин СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сайту та його Контенту, до якого Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.

 

Будь-яку інформацію та/або матеріали, доступ до яких Користувач отримує з використанням Сайту, Користувач може використовувати на свій власний ризик та самостійно несете відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати.

 

Інші Користувачі можуть розміщувати або передавати образливі або непристойні матеріали через Сайт, і Користувач може мимоволі піддаватися впливу таких матеріалів. СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не несе жодної відповідальності за дії чи бездіяльність інших Користувачів (включаючи несанкціонованих Користувачів), що виникли у процесі користування Сайтом чи будь-яким іншим способом.

 

За жодних обставин загальна відповідальність СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА перед Користувачем у зв'язку з користуванням Сайтом чи Послугами не повинна перевищувати 1000 гривень.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА не несе жодної відповідальності за будь-яку відмову чи затримку у роботі Сайту чи наданні Послуг, що не залежить від СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА.

 

12. Інші положення

 

12.1. Інші юрисдикції

 

Інформація, що надається у процесі користування Сайтом та Послугами, не призначена для поширення чи використання фізичними чи юридичними особами у будь-якій юрисдикції чи державі, де таке поширення чи використання буде суперечити місцевому законодавству або нормативним актам, і яке вимагає юридичної реєстрації у такій юрисдикції чи державі. Користувачі, які обирають доступ до Сайту та Послуг з інших юрисдикцій, роблять це за власною ініціативою і несуть особисту відповідальність за дотримання місцевих законів.

 

12.2. Розірвання відносин

 

Ці Правила вступають в силу з моменту першого відвідування Користувачем Сайту.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право у будь-який час розірвати відносини, встановлені цими Правилами, на свій власний розсуд. Права, надані Користувачу цими Правилами, будуть негайно та автоматично припинені без додаткового повідомлення від СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, якщо, на розсуд СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА, Користувач порушить умови цих Правил.

 

Користувач має право розірвати відносини, встановлені цими Правилами, знищивши Контент та будь-які інші матеріали, отримані через Сайт, та подавши запит на видалення свого Аккаунту.

 

12.3. Передача прав та обов'язків

 

Користувач не може передати свої права та обов'язки за цими Правилами третім особам без попередньої згоди СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА.

 

СПД ДЕМЧУК ОЛЬГА ФЕДОРІВНА має право передати права та обов'язки за цими Правилами будь-яким третім особам у будь-який час без попереднього повідомлення.

 

12.4. Право, що застосовується

 

Ці Правила складені і повинні тлумачитись відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цими Правилами, регулюються відповідно до законодавства України.

 

Ці Правила складені українською мовою, вони не вимагають двостороннього підписання та дійсні для сторін в електронному вигляді.

 

Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане будь-яким судом або компетентним органом недійсним повністю або частково, ці Правила продовжать бути чинним у частині пунктів, що не визнані недійсними.